Automatsvarvning

När det ska tillverkas många identiska svarvade delar används automatsvarvning. Tillverkningsprocessen vid denna form av skärande bearbetning är densamma som vid vanlig svarvning med undantaget att en automatsvarv utför alla moment. Delen svarvas, den fångas upp när den är klar och automatsvarven matar fram nytt material till nästa bit. Det engelska ordet för automatsvarvning är auto turning.

Man kan säga att automatsvarvning är en utveckling av revolversvarven, som är ett mellanting mellan en automatisk och manuell svarv. Den fungerar så att en operatör sköter verktygens rörelse genom att dra i spakar och vrida på rattar med förinställda ändlägen för att göra svarvoperationen så rationell som möjligt.

Namnet revolver kommer av att verktygen ofta är monterade på en roterande hållare som automatiskt indexerar fram ett nytt verktyg vid rätt spakrörelse.

 

 

 

Vid automatsvarvning har man ersatt operatören med mekanik som driver verktygens rörelser. De helt mekaniska automatsvarvarna kallas ofta kurvstyrda eftersom de styrs av roterande skivor formade som kurvor som styr hävarmar som sedan flyttar verktygen i rätt hastighet och till rätt mått. Numera är kurvorna ersatta med servomotorer som styrs av ett datorprogram, detta ger större flexibilitet genom att man inte använder mekanik som måste justeras manuellt.

Vanligtvis vid automatsvarvning är detaljerna små. Diametern brukar inte vara mer än 100 millimeter. Detaljerna är svarvade och kraven på tillverkningens precision brukar vara stor.
När det gäller längdsvarvning brukar det inte utföras på diametrar över 32 millimeter eftersom fördelarna med längdsvarvning då inte är lika stora.

I dag är många automatsvarvar utrustade med CNC-styrning. CNC står för Computerized Numerical Control och är en teknik för datorstyrning av maskinerna. CNC-svarvning används i dag på nästan alla mekaniska verktstäder. En FLEROP är också CNC-styrd. FLEROP är benämningen på fleroperationsbearbetning, såsom fleroperationssvarvning.

Det finns många mekaniska verkstäder som arbetar med automatsvarvning. Det finns till exempel företag i Bredaryd, Gnosjö, Värnamo, Karlskrona och Borås som arbetar med denna form av metallbearbetning - automatsvarvning.

Läs mer om automatsvarvning på Atorp automatsvarvning i Bredaryd »

 

 

Atorp Automatsvarvning AB

Box 12

330 10 Bredaryd

Telefon 0370-501500

 

Kontakta oss »

 

 

sussextrugs-line1

 


Visste du att..


 

längdsvarvning är framtagen för att urmakare ska kunna tillverka smala och små axeldetaljer till urverk.
Atorp Automatsvarvning AB
Box 12
330 10 Bredaryd
Telefon 0370-501500
http://www.automatsvarvning.net