CNC-svarvning

CNC i CNC-svarvning står för Computerized Numerical Control, enkelt översatt med datorstyrd eller numeriskt styrd verktygsmaskin. CNC-svarvning kallades tidigare för NC-svarvning, det vill säga Numerical Control. NC-svarvning var mycket enklare och kunde bara programmeras att uppnå vissa mått. Verktygen kunde ofta bara röra sig fram och tillbaka i en ledd.
Sedan dess har det hänt mycket inom svarvning, fler funktioner har kommit till såsom att man kan svarva sfärer och komplicerade former.

Grunden till CNC-svarvning är ett program i så kallad ISO-kod. Koderna är förkortningar för kommandon till maskinen. I en CNC-svarv finns en dator som hjälper till att tolka koderna och numera även att skriva koden (dialogprogrammering). Vid CNC-svarvning kan man gå in i datorn och välja bland olika operationer som man vill utföra och sedan ändra parametrarna till att passa detaljen som man ska tillverka. Man kan också använda ett så kallat CAD/CAM-program i en fristående dator. I programmet tar man fram en ritning och sedan verktygsbereder man och skapar de operationer som ska utföras.

 

 

 

Vidare kan man även simulera hela förloppet i datorn för att kontrollera så att allt fungerar. Därefter skapar man ett program i ISO-kod genom en postprocessor. Denna översätter processerna till ett program i det format som passar just den maskin man ska använda. CAD/CAM gör det möjligt att tillverka detaljer som inte är möjliga att handprogrammera, till exempel ovaler, kurvor och svarvning av excentriska detaljer.

Vid CNC-svarvning kan man bearbeta både två- och tredimensionellt med hjälp av koordinataxlar. Axlarna rör sig i X, Z eller Y, det vill säga uppåt, framåt och åt sidan.

CNC-svarvning är i dag den vanligaste metoden att tillverka runda detaljer. CNC-svarvning används på nästan alla mekaniska verkstäder. CNC-svarvning möjliggör enhetlig och automatisk tillverkning av komplicerade komponenter i stora volymer.

CNC-svarvning är utmärkt i situationer där man ställer krav på hög finish, svarvning med snäva toleranser samt en jämn kvalitet.

Läs mer om CNC-svarvning på Atorp automatsvarvning i Bredaryd »

 

 

Atorp Automatsvarvning AB

Box 12

330 10 Bredaryd

Telefon 0370-501500

 

Kontakta oss »

 

 

sussextrugs-line1

 


Visste du att..


 

längdsvarvning är framtagen för att urmakare ska kunna tillverka smala och små axeldetaljer till urverk.
Atorp Automatsvarvning AB
Box 12
330 10 Bredaryd
Telefon 0370-501500
http://www.automatsvarvning.net