Fleroperationssvarvning

Fleroperationsbearbetning såsom fleroperationssvarvning brukar också benämnas FLEROP. En FLEROP är CNC-styrd, det vill säga datorstyrd eller numeriskt styrd. Vid fleroperationssvarvning kan man även gravera text och bearbeta svepta former med komplicerade geometrier där det är nödvändigt att utföra flera olika rörelser samtidigt i maskinens olika axlar.

Vid fleroperationssvarvning krävs ofta CAD/CAM-programmering eftersom programmen är väldigt komplexa och mycket långa, det är till exempel inte ovanligt med program med flera hundratusen tecken. I en fleroperationssvarv körs ibland två program samtidigt för att styra alla funktioner, dessa program synkroniseras på bestämda ställen så att inte verktygen i maskinen ska krocka.

 

 

 

De större FLEROP:arna har ofta ett magasin med verktyg som kan kallas fram vid behov. Det kan dessutom finnas flera identiska verktyg som används allt eftersom de andra blir slitna. En FLEROP kan även utrustas med en robot som sätter in arbetsstycken i maskinen. Det är också möjligt att maskinen själv mäter detaljen och kompenserar eventuella måttfel.

Den största fördelen med en FLEROP, eller vid fleroperationssvarvning, är att detaljerna ofta kan bearbetas helt färdiga så att ingen eller bara lite efterbearbetning behövs.

Fleroperationssvarvning passar till exempel bra vid svarvning av komplexa detaljer i tuffa material. Både små och stora serier fungerar bra vid fleroperationssvarvning, både horisontalt och vertikalt. Fleroperationssvarvning lämpar sig också bra vid svarvning av långa axlar.

Läs mer om fleroperationssvarvning på Atorp automatsvarvning i Bredaryd »

 

 

Atorp Automatsvarvning AB

Box 12

330 10 Bredaryd

Telefon 0370-501500

 

Kontakta oss »

 

 

sussextrugs-line1

 


Visste du att..


 

längdsvarvning är framtagen för att urmakare ska kunna tillverka smala och små axeldetaljer till urverk.
Atorp Automatsvarvning AB
Box 12
330 10 Bredaryd
Telefon 0370-501500
http://www.automatsvarvning.net