Längdsvarvning

Skillnaden mellan längdsvarvning och konventionell svarvning är att spännhylsan, som håller fast arbetsstycket, är rörlig axiellt vid längdsvarvning det vill säga i arbetsstyckets längdriktning. Verktygen rör sig dock endast radiellt alltså i arbetsstyckets tvärriktning.

Vid längdsvarvning sitter det en så kallad guidebush mellan spännhylsan och verktygen, det vill säga en hylsa som styr och stöder materialet. Avståndet mellan verktygen och guidebushen är alltid konstant och så kort som möjligt. Detta gör att det vid längdsvarvning inte spelar någon roll hur lång detaljen är eftersom man undviker de radiella påfrestningar som vanligtvis följer vid svarvning av en lång detalj.

 

 

 

Längdsvarvning utförs vanligtvis inte i diametrar över 32 millimeter då fördelarna med längdsvarvning inte är lika stora. Längdsvarvning bygger på att man uppnår måldiametern med ett enda skär det vill säga att verktyget bara behöver en passage axiellt. Man kan utföra flera passager men då kan man bara röra arbetsstycket en kort bit, det vill säga avståndet mellan verktyg och guidebush, eftersom diametern måste stämma överens med diametern i guidebushen. Nackdelen med detta är att man får ett litet märke i detaljens yta för varje gång arbetsstycket matas fram.

Längdsvarvning passar bra vid svarvning av mindre komponenter i medelstora till stora serier. En annan fördel vid längdsvarvning är att det ger möjlighet till svarvning av långa detaljer.
Längdsvarvning är framtagen för att urmakare ska kunna tillverka smala och små axeldetaljer till urverk. På engelska heter längdsvarvning swiss type turning.

Läs mer om längdsvarvning på Atorp automatsvarvning i Bredaryd »

 

 

Atorp Automatsvarvning AB

Box 12

330 10 Bredaryd

Telefon 0370-501500

 

Kontakta oss »

 

 

sussextrugs-line1

 


Visste du att..


 

längdsvarvning är framtagen för att urmakare ska kunna tillverka smala och små axeldetaljer till urverk.
Atorp Automatsvarvning AB
Box 12
330 10 Bredaryd
Telefon 0370-501500
http://www.automatsvarvning.net