Skärande bearbetning

Skärande bearbetning, eller spånavskiljande bearbetning som det också kallas, är en grupp verkstadstekniska metoder. Skärande bearbetning kan innebära borrning, svarvning, hyvling, fräsning, brotschning och slipning.

Vid skärande bearbetning använder man skärande verktyg som skär bort material från arbetsstycket. Verktyget som används vid skärande bearbetning är hårdare än själva materialet, därför kan det ofta användas flera gånger. Användningsområdena för verktygen vid skärande bearbetning styr verktygsmaterialet. Ett vanligt material är hårdmetall som kan ha en beläggning med ett tunt lager av titannitrid för att minska nötningskänsligheten. Ett annat vanligt material är snabbstål, bornitrid och diamant.

 

 

 

Den vanligaste metoden inom skärande bearbetning är svarvning. Svarvning innebär att ett spånavskiljande verktyg formar ett roterande arbetsstycke i en svarv. Arbetsstycket är uppspänt mellan chuck och dubb. Svarvstålet skär bort spån från det snabbt roterande arbetsstycket.

Borrning är ett sätt att göra cylindriska hål i ett massivt material. Den roterande skärrörelsen vid borrning kan både vara förlagd till verktyget och till arbetsstycket.

Inom skärande bearbetning ingår också hyvling. Hyvling tillämpas vid till exempel trä- och metallbearbetning.

Fräsning är en verkstadsteknisk metod för skärande bearbetning. Vid fräsning monterar man ett fräsverktyg, som har många eggar, i en fräs. Detta verktyg roteras och arbetsmaterialet matas in mot fräsen.

Ytterligare en metod för skärande bearbetning är brotschning. Denna metod används inom verkstadsindustrin när man önskar att få snävare toleranser och finare yta efter en borrningsoperation. Brotsch är namnet på det verktyg som används vid brotschning.

Slipning är även det en metod för skärande bearbetning. Vid slipning roterar en slipskiva bestående av slipkorn och bindemedel. Hög ytfinhet och fina bearbetningstoleranser är möjligt vid slipning.

Läs mer om skärande bearbetning på Atorp automatsvarvning i Bredaryd »

 

 

Atorp Automatsvarvning AB

Box 12

330 10 Bredaryd

Telefon 0370-501500

 

Kontakta oss »

 

 

sussextrugs-line1

 


Visste du att..


 

längdsvarvning är framtagen för att urmakare ska kunna tillverka smala och små axeldetaljer till urverk.
Atorp Automatsvarvning AB
Box 12
330 10 Bredaryd
Telefon 0370-501500
http://www.automatsvarvning.net