Svarvning

Svarvning har en lång historia. Ordet svarva kan ha många betydelser i fornnordiskt språkbruk. I just detta sammanhang kan ordet ha sitt ursprung i walesiska chwerfu, det vill säga virvla runt. I Sverige användes ofta yrkesbeteckningen swarffuare under 1500- och 1600-talen. Under medeltiden och fram till 1600-talets slut var också drejare en vanlig benämning för svarvare i Sverige. Ordet kom från tyska dreien eller drehen, det vill säga vrida eller sno.

Svarvning är ett av de äldsta hantverken och svarven tillhör en av våra äldsta maskiner. Den äldsta illustrationen av en svarv som är känd för oss härstammar från 300-talet före Kristus och finns på en egyptisk relief. Från cirka år 1500 fanns svarvar med kontinuerlig rotation där kraftkällan bestod av ett stort svänghjul drivet av en medhjälpare. Förutom större kraft och kapacitet kunde man vid svarvningen även hålla en högre hastighet.

 

 

 

På 1700-talet utvecklades förmågan till svarvning i stål. Den så kallade kopiersvarvningen började tillämpas inom verkstadsindustrin under 1800-talet. Då fanns det en växande efterfrågan på att producera stora volymer med likadana föremål. Svarvarna stod i rader och drevs med remmar från en gemensam kraftkälla. Till en början handlade det om en ångmaskin, senare byttes denna mot en elektrisk motor. Så småningom fick svarvarna individuella motorer och i dag är de dessutom datorstyrda.

Vid svarvning roteras ett arbetsstycke som skärs med ett verktyg. Verktyget kan röras såväl parallellt med som inåt arbetsstycket. Själva svarvningen sker när skärverktyget är i kontakt med arbetsstycket och en rund komponent skapas.

Läs mer om svarvning på Atorp automatsvarvning i Bredaryd »

 

 

Atorp Automatsvarvning AB

Box 12

330 10 Bredaryd

Telefon 0370-501500

 

Kontakta oss »

 

 

sussextrugs-line1

 


Visste du att..


 

längdsvarvning är framtagen för att urmakare ska kunna tillverka smala och små axeldetaljer till urverk.
Atorp Automatsvarvning AB
Box 12
330 10 Bredaryd
Telefon 0370-501500
http://www.automatsvarvning.net